EUROPA BLUES TRAIN FESTIVAL  
     
E-Mail Adresse: info@blues-train-festival.eu  
     
Veranstalter: Birgit Bogner, art.e.m  
     
Kooperation: PRO ARTE VIVENDI e.V.  
     
Idee, Dramaturgie, künstlerische Leitung:  
  Joe Kučera  
     
Webdesign: Zuzana Richter  
     

-->> EUROPA BLUES TRAIN FESTIVAL 2009 auf YOUTUBE

-->>Presse.Info.pdf

 


EUROPA BLUES TRAIN FESTIVAL wird gefördert durch: